ADTV
Popular
Informers

- Exchange Rates
- Webcams
- Weather in Ukraine
- Links
- Ukrainian TV online
- Ukrainian radio online
- Storm warning

Important phone numbers

Ukraine »
Important phone numbersEmergency services of Ukraine
Rescue service (Fire service) - 101
Police - 102
Emergency call service - 103
Gas service - 104

Control and rescue service of Ukraine:
Simferopol - 25-31-58 or 25-45-13
Sevastopol - 52-53-16 or 46-03-47
Yalta - 32-87-15
Alushta - 3-50-10
Feodosia - 7-15-73
Sudak - 9-43-80
Ivano-Frankovsk – 2-21-65
Kosov – 2-16-77
Verkhovina – 2-19-41
Vorokhta – 4-11-49
Yaremche – 2-22-08
Osmoloda – 3-62-47
Chernovtsy – 22-38-49
Ternopol – 25-07-53
Lvov – 8-067-7875617
Slavsko – 4-21-02
Uzhgorod – 2-36-39
Mezhgorye – 2-23-45
Mukachevo – 2-32-08
Lazeshchina – 4-40-52
Rakhov – 2-10-13
Ust-Chernaya – 7-63-83
Yasinya – 4-23-23

Directory-inquiry service of Ukraine

General directory-inquiry telephone service - 07

Telephone directory-inquiry service:
Kerch - (065-61) 2-15-70, 2-28-20, 2-15-70
Kyiv - (044) 241-7-241
Lugansk - (0642) 544-583, 544-100, 546-504
Lvov - (0322) 767-917, 763-991
Nikolaev - (0512) 057, 35-52-81, 35-95-76, 35-40-98
Secastopol - (814-2) 058, 76-41-11, 55-80-00
Simferopol - (0652) 061, 29-99-99
Kharkov - (0572) 061, 14-00-61
Yalta - (065-4) 063, 31-74-88, 31-65-45, 23-22-22 (interurban).

Airport enquiry service - 006
International telephone speaking (Ukraine and CIS countries) - 071
International telephone speaking - 079
Railroad enquiry service - 005, railroad tickets - 083
Dmytro Chernenko
19.10.2009

Comments:

Add your comment: